size3-159773261623-217-obrabeci-ceentra-w

Obráběcí stroje – CNC stroje

Středa 16.9.2020

CNC stroje eliminují lidskou chybu a vznik zmetků, sníží náklady nejen na spotřebu materiálu, ale i podíl kontrolní činnosti a následné úpravy obrobků.

Pokročilá obráběcí centra představují nové možnosti. Průmyslová výroba se dostává na vyšší úroveň nejen v rychlosti zpracování tvrdého materiálu, ale i v mnohonásobně lepší kvalitě a přesnosti. CNC stroje eliminují lidskou chybu a vznik zmetků, sníží náklady nejen na spotřebu materiálu, ale i podíl kontrolní činnosti a následné úpravy obrobků.

Mnohonásobně vyšší efektivita práce

CNC stroje postupují přesně podle zadaného programu. Podle využívaného vybavení dokáží zpracovat tyčový materiál ve všech osách X, Y i Z a to bez dělení práce na úseky, změnu v upnutí materiálu nebo výměny nástroje. Obráběcí stroje řídí jednotlivé kroky s přesnou a efektivní návazností. Stroje jsou vybaveny nejen nástroji k frézování nebo soustružení, ale například i vrtáky.

Automatické systémy hodnotí a dodržují maximální přesnost v obrábění, navíc sledují i pevnost upnutí materiálu a nástrojů. Dokáží vyrovnat drobné odchylky a včasně upozornit na potřebu výměny nástroje nebo jakoukoliv úpravu.

Samostatnost a konkurenceschopnost

Díky pokročilým obráběcím centrům se malovýroba i sériová výroba výrazně zrychlí. Stroje minimalizují vznik zmetků, přispívají tedy efektu ve výrobě i snížením nákladů na materiál. Neméně důležitou úsporou je také menší rozsah práce a času lidské obsluhy. Výrobky není třeba následně upravovat v takovém rozsahu jako při obrábění na starších typech strojů. S CNC stroji můžete rozšířit rozsah nabízených služeb a také zhodnotíte vlastní samostatnost ve výrobě obrobků, které za daných podmínek musíte odebírat od obchodních partnerů.

Kontaktujte nás

Copyright © 2017 - 2023

Vyrobil FT Sun