stroj-2

Zakázková kovovýroba a automatizace

Pátek 28.8.2020

Díky automatizaci může firma nastavit lepší podmínky svým obchodním partnerům a dosahuje větší konkurence schopnosti.

Sériová výroba dnes tvoří velkou část produkce všech typů průmyslových odvětví. Výrobci se musí orientovat na co nejvyšší automatizaci, aby mohli obstát konkurenci. Vysoký podíl zaváděné automatizace vede ke snížení nákladů, dovoluje nabídnout větší rozsah produktů, současně zvyšuje efektivitu práce. Díky automatizaci může firma nastavit lepší podmínky svým obchodním partnerům a dosahuje větší konkurence schopnosti.

Sériová výroba klade z počátku velké podmínky pro úpravu celého výrobního procesu. V lince je třeba připravit a pečlivě rozplánovat jednotlivé kroky tak, aby na sebe plynule navazovaly. Moderní obráběcí stroje v tomto kroku představují významnou výhodu, dokáží zpracovat velký objem materiálu, s minimálním podílem lidské činnosti dosahují vysoké přesnosti. Snižují tak nejen vznik zmetků a lépe hospodaří s materiálem, snižují také celkový čas potřebný k realizaci, není třeba obrobky dále upravovat nebo zastavovat výrobu pro úpravu v nastavení nástrojů.

Kovovýroba je důležitou součástí automatizace. Dovoluje prakticky zapojit přesné a odolné nástrojové systémy. Zakázková kovovýroba dokáže zlepšit zejména systémy pro upínání a vedení materiálu a nástrojů.

Automatizace spoléhá v mnoha oborech na kleštiny a kleštinové upínače. Tyto strojní prvky mohou integrovat do fréz, soustruhů, brusek, ale i složitých CNC center. Zajistí přesnost pozice nástroje nebo materiálu, minimalizují odchylky. Dokáží přispět rychlosti a přesnosti ve výrobě.

Koran Rankov patří mezi přední výrobce kleštin a upínacích systémů. Dokáže najít optimální řešení pro jakýkoliv typ výrobního zařízení. Jednoduchým doplňkem tak můžete výrazně posunout kvalitu výroby.

Kontaktujte nás

Copyright © 2017

CHCIWWWSTRANKY.CZ  2022