O nás

Koran

Jsme firma, která začala psát svou historii v roce 1992. V sídle původní kovodílny dřevařských závodů jsme založili soukromou firmu s názvem KOvovýroba RANkov, tedy KORAN. Na počátku bylo 7 zaměstnanců, pronájem výrobní haly a skromné strojové vybavení. Výroba byla zaměřená na nástroje pro dřevozpracovatelský průmysl a na výrobu součástí pro stavební stroje. 

Díky nemalým investicím do nákupu CNC obráběcích strojů bylo možné postupně zavádět nové technologické a výrobní postupy. Od roku 1995 jsme zavedli produkci přesných součástí pro obráběcí stroje pro německé odběratele. Jednalo se zejména o kleštinové upínače pro CNC soustruhy a polotovary kleštin. 

Počet CNC strojů rostl, rozšiřovaly se naše možnosti a ruku v ruce s nimi se měnily naše potřeby, ale i požadavky zákazníků. Nezbytnou nutností bylo zřízení oddělení pro měření a kontrolu jakosti, kde si své místo našly tříosá měřidla ruční i se skenovací hlavou. 

Samostatnou kapitolou je přesné soustružení kalených součástí. To je technologie, které se plně a s velkým nasazením věnujeme. Tato progresivní metoda je úzce spojená s rozvojem řezných nástrojů CBN, umožňuje více než 10x rychlejší obrábění oproti klasickému broušení při zachování požadovaných přesných rozměrů a kvality povrchů Ra. 

Věříme tomu, co vyrábíme a to je důvod, proč jsme i prodejci kleštin a upínačů.  Díky naší znalosti konstrukce a montáže těchto zařízení, umíme nabídnout optimální řešení a v případě potřeby i radu v oblasti upínání obrobků. 

Od ledna 2005 jsme držiteli certifikátu ISO. 

V současné době je nás už skoro 40 členů teamu, něco kolem 20 mašin a máme za sebou 25 let cenných  pokusů, omylů a úspěchů.

Kontaktujte nás

Copyright © 2017 - 2024

Vyrobil FT Sun